ODR - Online Dispute Resolution

We informeren u over het bestaan van het platform "Online Dispute Resolution" van de Europese Unie. als u uw aanvraag online wenst in te dienen, kunt u een aanvraag tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting indienen via de website van ODR. Dit platform faciliteert de online beslechting van het geschil en brengt u in contact met de bevoegde gekwalificeerde entiteit. Deze weg is interessant wanneer u niet in hetzelfde land woont als de betrokken onderneming (onder meer taalkundige ondersteuning). De nationale contactpunten kunnen u hierbij helpen.