• Gratis verzending vanaf 35 euro
 • Gratis retour
 • Levering: 1-3 werkdagen
 • 10% korting via aankoopbon

Win een VIP duo-ticket voor de Ronde van Vlaanderen

BENT geeft 5 duo-tickets weg voor De Ronde van Vlaanderen!

Deze wedstrijd is heel simpel:

 1. Koop een paar Cycleur de Luxe schoenen (je vindt ons assortiment hier!)
 2. Stuur een mailtje naar klantenservice@bent.be met de vermelding dat je deelneemt aan de wedstrijd (zo hebben we jouw e-mail adres om jou te verwittigen indien je gewonnen hebt)
 3. Maak een leuke foto van jouw nieuwe Cycleur de Luxe schoenen
 4. Zet jouw foto online op Facebook en/of Instagram en vermeld de #bentmerkschoenen 
 5. Doe dit alles voor 26/03/2018!

Op maandag 26/03/2018 maken we de 5 winnaars bekend, die elk een VIP duo-ticket winnen voor de RVV die doorgaat op zondag 01/04/2018! Je zal dan een e-mail ontvangen van ons met het goede nieuws en verdere afspraken omtrend de VIP tickets.

Wat houdt een VIP duo-ticket in:

Op zondag 1 april 2018 ga jij met een persoon naar keuze als een ware VIP naar De Ronde van Vlaanderen, met:

 • verwelkoming aan de voet van de Koppenberg
 • gratis parking aan locatie
 • aperitief met verfijnde hapjes gevolgd door een verzorgde VIP Lunch
 • 1e passage van peloton aan bevoorradingszone + 2e passage over de koppenberg met beleving vanop de eerste rij!
 • live streaming van de koers op groot scherm
 • pronostiek met mooie prijzen – animatie en een afscheidsgeschenk

Wie is Cycleur de Luxe

Het Belgische schoenenmerk Cycleur de Luxe is sportief, eigentijds en speelt slim in op de populaire bike fashion. Een echte Flandrien draagt deze schoenen met retrolook. 

De collectie voor heren ademt het karakter van het wielrennen, een echte heldensport. De schoenen zijn sportief en zijn ontworpen met een knipoog naar de fietsschoenen uit de jaren 50. 

De afwerking van de schoenen zijn van hoogwaardige kwaliteit, afgewerkt met handafgewerkt leder. De ontwikkeling/styling gebeurt in België, de productie in geselecteerde kwalitatieve fabrieken in Portugal.

Bijkomend reglement:

Per deelnemer wordt slechts 1 deelname als geldig beschouwd. Alleen deelnames met een werkend e-mailadres zijn geldig.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (BENT merkschoenen – Medina nv). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.bent.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

BENT merkschoenen – Medina nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door BENT merkschoenen – Medina nv (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 433 405 502, met vennootschapszetel te 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 8.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van BENT merkschoenen – Medina nv en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt BENT merkschoenen – Medina nv de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door BENT merkschoenen – Medina nv kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot BENT merkschoenen – Medina nv. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar BENT merkschoenen – Medina nv, waarvan de adresgegevens hoger zijn vermeld.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.